|  | 

Drzwi zewnętrzne tarnów

Problem na budowie – plac budowy

Problem na budowie – plac budowy

 

Budowa domu wiąże się z wieloma uwarunkowaniami, które czekają na inwestora od pierwszych dni na placach, gdzie stanąć mają wkrótce całkiem nowe domy jednorodzinne. Projekty domów, koszty budowy, solidna ekipa budowlana ? to tematy, które zaprzątają głowę inwestora. Ale zwrócić uwagę musi on na wiele innych spraw, by uniknąć kłopotów na poszczególnych etapach budowy.

Budowa domu rozpoczyna się wraz ze zgłoszeniem jej zamiaru w inspektoracie nadzoru budowlanego. Na 7 dni przed pierwszymi robotami budowlanymi składamy zawiadomienie, określając dokładny termin rozpoczęcia. Zgłoszenie takie przekazujemy również projektantowi, który odpowiada za to, by domy jednorodzinne były zgodne z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów.

Za rozpoczęcie budowy uznawane są następujące prace przygotowawcze:

wytyczenie budynku na działce
wykonanie niwelacji terenu
wykonanie przyłączy do sieci przynajmniej na potrzeby budowy
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych

plac budowy Problem na budowie plac budowy

Problem na budowie – plac budowy

Kierownik budowy jest od dnia mianowania odpowiedzialny za bezpieczeństwo na placu budowy i higienę pracy. To do jego zadań należy organizacja terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane. Musi więc on również zapewnić prawidłowe, zgodne z prawem, ogrodzenie placu budowy. Prawo Budowlane przewiduje sytuacje, kiedy budowa ogrodzeń nie jest możliwa. Wtedy kierownik budowy powinien granice placu oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, szczególnie tzw. stref niebezpiecznych, a w razie potrzeby ustanowić stały nadzór.

Ogrodzenie, gdy budowane są standardowe, nieskomplikowane projekty domów nie jest bardzo wymagające. Przede wszystkim nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość oszacowana jest na co najmniej 1,5 m, a odległość od budynku determinowana jest wielkością terenu budowy. Konieczne jest ogrodzenie stref niebezpiecznych, czyli takich, gdzie mogą spadać przedmioty czy materiały budowlane z wysokości. Takie ogrodzenie nie może być bliżej budynku niż w odległości min. 1/10 wysokości, z której te materiały mogą spaść.

Roboty ziemne również wymagają ogrodzenia. Jeśli wykopy są głębsze niż metr, balustrada wokół musi mieć wysokość min. 1,1 m.

Należy pamiętać, że wszystkie roboty budowlane należy przeprowadzać wyłącznie na terenie, jaki został zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę. Składowanie materiałów budowlanych, budowa obiektów tymczasowych, np. baraków socjalnych ? wszystko to musi znajdować się w granicach placu.

Istnieją jednak sytuacje, które wymagają wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. Szczególnie, gdy domy jednorodzinne budowane są przy granicy działki, montaż rusztowań czy przeprowadzenie niektórych prac budowlanych może być trudne.

Żeby wejść na teren sąsiedniej nieruchomości musimy mieć zgodę jej właściciela. Z sąsiadem musimy uzgodnić przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z jego nieruchomości. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również ustalenie wartości rekompensaty z tytułu przeprowadzonych tam prac.

Zgodę sąsiada najlepiej mieć na piśmie. Również, gdy odmówi nam pomocy, uzyskajmy adnotację na piśmie. Przyda nam się to w argumentacji, gdy sprawę skierujemy do starosty.

Jeżeli sąsiad nie wyraża zgody, to właśnie starosta może wydać w drodze decyzji rozstrzygnąć, czy wejście na teren sąsiada jest konieczne. Odpowiada na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisma. Jeżeli przychyli się do naszej prośby, w decyzji określone zostaną granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Oczywiście po zakończeniu prac budowlanych musimy doprowadzić działkę sąsiada do poprzedniego stanu, posprzątać i naprawić ewentualne szkody. Zasady są określone w Kodeksie Cywilnym, a jeżeli między sąsiadami zajdą nierozstrzygnięte spory, należy je skierować do sądu cywilnego.

W Prawie Budowlanym znajdziemy informację, że właśnie taka kolejność jest właściwa. Nie możemy kierować wniosku do starosty przed próbą polubownego uzyskania zgody właściciela. Dlatego niekiedy może być wymagane wspomniane pismo, potwierdzające że sąsiad zgody nam nie wydał.

problem-na-budowie-plac-budowy

ABOUT THE AUTHOR

Zobacz także:

  • Technologia budowy ścian zewnętrznych

    Technologia budowy ścian zewnętrznych

    Technologia budowy ścian zewnętrznych   Domy jednorodzinne buduje się w różnych technologiach i z różnych materiałów budowlanych. To, jaką technologię wybierzemy w dużej mierze przekłada się na koszty budowy. Jednak nasza decyzja powinna być podjęta przede wszystkim w oparciu o bezpieczeństwa i komfortu mieszkania w nowym domu. Jakie ściany zewnętrzne nam to zapewnią? Malowanie mebli

  • Kotły opalane drewnem

    Kotły opalane drewnem

    Kotły opalane drewnem Drewno opałowe oraz jego pochodne jest surowcem obecnie dość tanim, dostępnym, a przede wszystkim ekologicznym. Dlatego opalanie drewnem i jego surowcami staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Właściwie wiele pieców węglowych też dopuszcza możliwość opalania w nich drewnem lub zżynkami, czy wiórami drewnianymi. Tak jak np. DEFRO EKO UNI 19KW,